آهنگ بسیار زیبا و فوق العاده  مری مری از خواننده هندی تیتراژ سریال قبول میکنم+متن آهنگ

پیشنها میکنم حتما دنلود کنید

دانلود آهنگ مری مری از خواننده هندی تیتراژ سریال قبول میکنم

 

برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب  مراجعه کنید

 

Yours and mine, mine and yours, love
story is difficult,
can't tell it in two words,
This story of a girl and a boy is new,
can't express it in two words..

عشق تو و عشق من , عشق من و عشق تو , داستان عشق مشکل است
نمیتوان ان را در دو کلمه بیان کرد,
این داستان" یک پسر و یک دختر" جدید است,
نمیتوان ان را در دو کلمه بیان کرد.


Yours and mine, mine and yours, love
story is difficult,
can't tell it in two words,
Separated from each other when made
for each other..


عشق تو و عشق من , عشق من و عشق تو , داستان عشق مشکل است
نمیتوان ان را در دو کلمه بیان کرد,
جدا شدند از هم , وقتی که برای هم ساخته شده بودند...

When I loved you, I got the world,
but never thought (even) your shadow
will be miles away,
O god why you gave me such a dream,
when you had to break it in reality..

وقتی که عاشق تو شدم,
جهان رو فهمیدم...
اما فکر نمیکردم که "حتی" سایه ات مایل ها دورتر از من خواهد بود

Every moment of your amd my talks is
unknown to all else
can't it in two words..

تمام لحظه های صحبت میان من و تو
برای هر کسی غیر از من و تو
غیر قابل فهم است,
نمیتوانند عشق میان من و تو را در دو کلمه بفهمند...


You're in every feeling, and your story in
every memory
can't express it in words..

شما در هر احساسی و داستان شما در هر خاطره ای است...
نمیتوان ان را در کلمات خلاصه کرد...The entire day passes, all the night I am
awake,
Your thought troubles me day and night,
this longing is saying that the distances
should go
which exist between you and me..

و بقیه روز هم میگذرد و من تمام شب بیدارم ...
فکر تو شب و روز مرا میرنجاند,
این طول کشیدن این را میگوید که فاصله ای که بین من و تو وجود دارد باید از بین برود...

 

دانلود آهنگ با لینک مستقیم

 

 

 دانلود آهنگ با لینک کمکی

امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 95